Wednesday, May 12, 2010

Zaujatii

Barangkali apabila memiliki banyak blog sesetengah orang mengatakan ia membazir. Tapi bagi saya, tidak semua benda sesuai dimasukkan dalam satu blog, apatah lagi minat dan kecenderungan orang berbeza. Blog ini bagi saya, adalah untuk saya masukkan audio arab, dan mungkin kalau rajin saya masukkan juga penerangan mengenai Bahasa Arab dengan bahasa ibunda kita.
أحبك مثل أنت
أحبك كيف ما كنت
ومهما كان مهما صار
أنت حبيبتي أنت
زوجتي
أنت حبيبتي أنت

حلالي أنت لا أخشى
عذولا همه مقتي
لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت
سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت
يغيب السعد إن غبت
ويصفو العيش إن جئت
نهاري كادح حتى
إذا ما عدت للبيتي
لقيتك فانجلى عني ضناي إذا تبسمت

تضيق بي الحياة إذا بها يوما تبرمت
فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت
عنائي أنت فلتمني بدفء الحب ما عشت
فروحنا قد ائتلفا كمثل الأرض والنبت

فيا أملي ويا سكني
ويا أنسي وملهمتي
يطيب العيش مهما ضاقت
الأيام إن طبت

Sunday, June 08, 2008

Kibrit

Ishrabu l-Haliib

Faslu l-Hariifتتساقط أوراق الشجر
فى كل طريق ورصيف
قد أتى فصل الخريف
والجو فيه لطيف

Dukki Ya Tubul

Thursday, May 10, 2007

Isim Tas-Ghiir ms 73

Mentas-ghirkan (kalimah-kalimah) yang menunjukkan kepada makna jamak.

Jika isim yang hendak ditas-ghirkan menunjukkan kepada makna jamak, maka ia tidak akan keluar daripada salah satu yang berikut:

Pertama: Ismu l-Jinsi l-Ifraadii1, iaitu: (kalimah) yang menunjukkan kepada makna sedikit ataupun banyak, seperti: zahab (emas) dan fiddoh (perak) dan maak (air) dan turoob (tanah), dan pentas-ghirannya adalah ke atas lafaznya sendiri, maka kau katakan untuk tas-ghirnya : zuhaib, dan fudoidah, dan muwaiyah, dan turoiyib.

Sesungguhnya ia (kalimah jenis ini) ditas-ghirkan ke atas lafaznya sendiri, kerana lafaznya mufrod.

Kedua: Ismu l-Jinsi l-Jam-'ii2, iaitu: (kalimah) yang mempunyai mufradnya daripada lafaznya sendiri, dan dibezakan di antaranya dengan mufradnya dengan taa kebiasaannya, dan dengan yaa musyaddadah jarang-jarang, seperti: tamr (tamar), syajar (pokok), baqar (lembu), ruum (rom) dan 'ajam ('ajam), sesungguhnya lafaz mufradnya: tamrah, syajarah, baqarah, ruumiyy, 'ajamiy, dan pentas-ghirannya berlangsung ke atas lafaznya, kerana ianya mufrad, maka kau katakan pada pentas-ghirannya: tumair, syujair, buqair, ruwaim, 'ujaim

Ketiga: Ismu l-Jam-' 3 (Isim Jamak) iaitu: (kalimah) yang tidak mempunyai mufradnya, dan ia bukan dari mana-mana wazan daripada wazan-wazan jamak taksiir yang terpelihara (ditetapkan), seperti qaum (kaum), ibil (unta), rah-t (sekumpulan). Dan pentas-ghirannya berlaku ke atas lafaznya, kerana ia mufrad, maka kau katakan pada pentas-ghirannya: quwaim, ubail, ruhait.

Sunday, April 15, 2007

Bayt 26 Dari Laamiyatu l-'Arab

وَأَغْدُو عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ كَمَا غَدَا # أَزَلُّ تَهَادَاهُ التَّنَائِفُ أَطْحَلُ

Wa argh-du ‘a-la l-quuti z-zahiidi ka ma ghada # azallu tahaadaahu t-tanaa-ifu athalu

Aku makan (tengahari) makanan yang sedikit, seperti mana serigala makan (tengahari), padang pasir memandu/mendorongnya (serigala) – (padang pasir yang) berwarna putih-putih kelabu.

أَغْدُو - فِعْلٌ وَ فَاعِلٌ


عَلَى الْقُوتِ الزَّهِيدِ – جَرّ وَمَجْرُور | الزَّهِيد صِفَةٌ، والقُوتُ مَوْصُوفٌ


غَدَا أَزَلُّ – فِعْلٌ وَ فَاعِلًُ


تَهَادَاهُ التَّنَائِفُ أَطْحَلُ – فِعْل مَفْعُول فَاعِل | أَطْحَلُ خَبَر لِمُبْتَدَاء مَحْذُوف تَقْدِيرُهُ – وَهِيَ أَطْحَلُ


| وَجُمْلَة - هي أطحل - صِفَة، التَّنَائِف مَوْصُوف |


وَجُمْلَة - تَهاداه التنائف أطحل – صِفَة لِأَزَلّ


أَغْدُو كَمَا غَدَا أَزَلُّ

أَغْدُو : أَكَلَ الْغَدَاءَ – وَالْغَدَاءُ : أَكْلَةُ الظَّهِيرَةِ – أَيّ فِى وَقْتِ الظَّهِيرَةِ

Argh-du : makan ghadaak – dan ghadaak adalah makan tengahari – iaitu, makan di waktu tengahari

الزَّهِيد : الْقَلِيل

Az-zahiid : sedikit

أَزَلّ : الذِّئْبُ الْخَفِيفُ الْعَجْزُ

Azallu : serigala yang kurus lagi lemah.

التَّنَائِفُ : جَمْعُ التَّنُوفَة وَهِىَ الصَّحْرَاءُ

At-tanaaifu : jamak tanuufah – iaitu, padang pasir

أَطْحَلُ : الَّذِى لَوْنُهُ بَيْنَ الْغَبَرَةِ وَ الْبَيَاضِ

Athalu : yang mana warnanya antara (warna) debu dengan warna putih.

Friday, April 13, 2007

Status YM Dan GT

Ini adalah status YM dan GT yang saya tulis beberapa ketika dulu.

Atainaakum Linahdiyakum Azaahiiran Wa Raihaanaa, Bi Alhaanin Nasuubu Lakum, Funuuna sh-Syi'-ri Alwaana

Tafakkodtu Amaaraata Zakaa-ik : Ayy : Dakkoktu n-Nazara Fi Alaamaati Fatoonatik

Anta r-Rajulu l-Kook

Iqtahama l-Jamiiu l-Imaarah : ÇÞÊÍã ÇáÌãíÚ ÇáÚãÇÑÉ : Ayy : Dahala 'Anwatan : Bi kuwwah

Al-Mahkamatu l-'iraaqiyyatu Tan-syuru Qaraara t-Tamyiizi Bi Takyiidi I'-daami Saddaam

Saqoto 'a-dadun mina l-junuudi l-amiirikiiyiini baina kotiilin wa jariihin fi hujuumin istahdafa dauriyyatan amiirikiiyatan syarqa l-falluujah (dauriyyatun ayy al-'a-sasu ayy rijaalu l-amni)

Irgh-tisoobu junuudi hifzi s-salaami (fi s-Suudaan) Fatayaatin Qoosirootin

Takhzuluhu Ba'-da Nusratihi Ilaik Khiaanatun 'Uz-ma

Fi l-'ajalati n-nadaamah | Dalam ketergesaan itu ada penyesalan

Arg-silu Albisatii Fa La Tuz-'ijnii Hatta Udh-toorra Ila Jawaabik

Laa Tastab-'idiini

wa-ada ya-idu wa-adan fa huwa waa-idun | wa-ada sh-syahsu l-binta | ayy, dafanaha fi t-turoobi haiyatan

Thursday, April 05, 2007

Gabung

Saya menghapuskan blog Mahaaratu l-Istimaa' kerana merasakan ia boleh bergabung dengan blog ini. Lagipula tujuannya sama, ia sudah memadai dengan penggabungan.